Amen­dement Sala­risnorm strikt aanhouden


Helderheid over de maximale bezol­diging

16 februari 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 10.2a:- Burgemeester en wethouders kunnen tevens de subsidie weigeren indien met een functionaris een bezoldiging wordt of is overeengekomen die hoger is dan het bedrag aan bezoldiging waar de burgemeester van Arnhem gedurende het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, recht op had.

Te wijzigen door:- Burgemeester en wethouders weigeren tevens de subsidie indien met een functionaris een bezoldiging wordt of is overeengekomen die hoger is dan het bedrag aan bezoldiging waar de burgemeester van Arnhem gedurende het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, recht op had.

Toelichting

- Met dit amendement wordt een voorgestelde wijziging ongedaan gemaakt (zie de was-wordt-lijst blz. 2)

- De indieners vinden dat de hoogte van bezoldiging van een functionaris van een subsidievrager een absoluut plafond moet hebben en dat er geen afwijkingsbevoegdheid moet zijn.

- Dit in de geest van de zg. Balkenende-norm die salariƫring van (semi)publieke functionarissen aan een maximum bindt.

- Helderheid over de maximale bezoldiging zal het doen van subsidie-aanvragen ontmoedigen door instellingen die niet aan deze norm voldoen.


Hans Eliƫns - Partij voor de Dieren

Ria de Vries - PvdA

Joel van der Loo - GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

AOP, AC, Denk, CDA, GroenLinks, PVV, PvdA, SP

Tegen

CU, VVD, D66

Lees onze andere moties

Motie Vooroplopen met groene waterstof

Lees verder

Amendement Prominentere rol Vraagbaak en (externe) vertrouwenspersoon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer