Amen­dement Promi­nentere rol Vraagbaak en (externe) vertrou­wens­persoon


16 februari 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het Raadsbesluit met zaaknummer 639113 als volgt te wijzigen:

Het toevoegen van een nieuw beslispunt 4, met de tekst: 4. Op korte termijn een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon te contracteren


Toelichting

- Een veilige werkomgeving is voor alle politieke ambtsdragers van belang.

- Griffier, gemeentesecretaris en burgemeester hebben allen ook een positie/verhouding met alle ambtsdragers. Door deze personen in eerste instantie bij een hulpvraag in positie te brengen ontstaan risico’s op belangenverstrengeling.

- Voor alle ambtsdragers moet het daarom ook mogelijk zijn de eerste stap bij het zoeken van hulp door middel van het raadplegen van een onafhankelijke vraagbaak/vertrouwenspersoon zijn. Deze moet dan ook zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

- Met het nieuwe beslispunt wordt in een spoedige aanstelling van deze persoon voorzien.

- Het raadsbudget voorziet in een component advieskosten. De incidentele kosten verbonden aan het raadplegen van de externe vertrouwenspersoon door raadsleden of fractievolgers kunnen daaruit bestreden worden


Hans Eliëns - Partij voor de Dieren

Susan van Ommen – D66


Status

Ingediend

Voor

AOP, AC, Denk, CU, GroenLinks, D66, PvdA

Tegen

CDA, VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Amendement Salarisnorm strikt aanhouden

Lees verder

Motie In de bres voor buslijn 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer