Amen­dement Promi­nentere rol Vraagbaak en (externe) vertrou­wens­persoon


16 februari 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het Raadsbesluit met zaaknummer 639113 als volgt te wijzigen:

Het toevoegen van een nieuw beslispunt 4, met de tekst: 4. Op korte termijn een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon te contracteren


Toelichting

- Een veilige werkomgeving is voor alle politieke ambtsdragers van belang.

- Griffier, gemeentesecretaris en burgemeester hebben allen ook een positie/verhouding met alle ambtsdragers. Door deze personen in eerste instantie bij een hulpvraag in positie te brengen ontstaan risico’s op belangenverstrengeling.

- Voor alle ambtsdragers moet het daarom ook mogelijk zijn de eerste stap bij het zoeken van hulp door middel van het raadplegen van een onafhankelijke vraagbaak/vertrouwenspersoon zijn. Deze moet dan ook zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

- Met het nieuwe beslispunt wordt in een spoedige aanstelling van deze persoon voorzien.

- Het raadsbudget voorziet in een component advieskosten. De incidentele kosten verbonden aan het raadplegen van de externe vertrouwenspersoon door raadsleden of fractievolgers kunnen daaruit bestreden worden


Hans Eliëns - Partij voor de Dieren

Susan van Ommen – D66


Status

Ingediend

Voor

AOP, AC, Denk, CU, GroenLinks, D66, PvdA

Tegen

CDA, VVD, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer