Motie Voor­op­lopen met groene waterstof


16 februari 2022

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 februari 2022 een besluit te nemen over Motie “Vooroplopen met groene waterstof”

Arnhem heeft zich al een lange tijd geprofileerd op het gebied van waterstof. Tijdens de warmtetransitie blijven er situaties waar we brandbare energiedragers nodig hebben. Waterstof is daarvoor de meest duurzame oplossing.


We weten dat:

- Waterstof een energiedrager is die geen broeikasgassen uitstoot.

We vinden dat:

- Groene waterstof op dit moment de beste oplossing als brandbare energiedrager voor de warmtetransitie is.

- Arnhem een voorloper moet zijn op het gebied van duurzame energie en waterstoftechnologie.

- Wanneer een nieuwe innovatie de voorkeur voor waterstof zou veranderen, het college hiermee terug kan komen naar de raad.


Daarom roept de gemeenteraad het college op

- In de warmtetransitie een sterke voorkeur te geven aan groene waterstof wanneer een brandbare energiedrager nodig is.

- Kleinschalige opwek van waterstof te stimuleren en mee te nemen in gemeentelijke projecten.


Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Maarten Venhoek - D66


Status

Aangenomen

Voor

AOP, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

AC, Denk, CU, VVD, PVV