Amen­dement Biolo­gisch voedsel bij evene­menten stimu­leren


26 mei 2015

-> een pdf van het amendement vindt je hier

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-05-2015, bij vaststellen van de Evenementenvisie Arnhem 2015

Overwegende dat:

  • Gemeente Arnhem duurzame evenementen wil stimuleren en duurzaam voedsel hiervan een belangrijk onderdeel is.
  • Naast fair trade en lokaal, biologisch voedsel een belangrijk onderdeel is van duurzame voeding.
  • Biologisch voedsel onderdeel zou moeten zijn van een duurzaam evenementenbeleid.


Besluit:

In het Bijlagenrapport behorende bij de Evenementenvisie Arnhem 2015, paragraaf 1.5 Initiatiefvoorstel van Groen Links (2-2013) 'Duurzaam evenementenbeleid in de gemeente Arnhem', het zesde actiepunt als volgt te wijzigen:

6. Stimuleer fairtrade en lokaal voedsel;

Wordt dan:

6. Stimuleer fairtrade, biologisch en lokaal voedsel;


En gaat over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren
Leo de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer