Amen­dement Biolo­gisch voedsel bij evene­menten stimu­leren


26 mei 2015

-> een pdf van het amendement vindt je hier

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-05-2015, bij vaststellen van de Evenementenvisie Arnhem 2015

Overwegende dat:

  • Gemeente Arnhem duurzame evenementen wil stimuleren en duurzaam voedsel hiervan een belangrijk onderdeel is.
  • Naast fair trade en lokaal, biologisch voedsel een belangrijk onderdeel is van duurzame voeding.
  • Biologisch voedsel onderdeel zou moeten zijn van een duurzaam evenementenbeleid.


Besluit:

In het Bijlagenrapport behorende bij de Evenementenvisie Arnhem 2015, paragraaf 1.5 Initiatiefvoorstel van Groen Links (2-2013) 'Duurzaam evenementenbeleid in de gemeente Arnhem', het zesde actiepunt als volgt te wijzigen:

6. Stimuleer fairtrade en lokaal voedsel;

Wordt dan:

6. Stimuleer fairtrade, biologisch en lokaal voedsel;


En gaat over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren
Leo de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Arnhemse diversiteit, als kracht voor handel en duurzaamheid

Lees verder

Motie Dierenwelzijn in het evenementenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer