Motie Arnhemse diver­siteit, als kracht voor handel en duur­zaamheid


3 november 2014

De raad van de Gemeente Arnhem, op 3 november 2014 in vergadering bijeen bij de behandeling van MJPB 2015-2018.

Overwegende dat:

  • Arnhem sterk is in o.a. de creatieve sector en de (duurzame) energie sector (Energey made in Arnhem).
  • Arnhem grote deelgemeenschappen kent die uit Turkije, Marokko, BosniĆ«, ...afkomstig zijn, die daar jaarlijks op vakantie, famielie handelsbezoek gaan.
  • De laatse jaren sommige herkomststanden een relatief grote economische groei hebben gekend. En zo een alsmaar groter wordende markt vormen, waar zowel Arnhem als de lokale ondernemers van kunnen profiteren.

Draagt het college op, als onderdeel van regulier programma 3 Economie in het MJPB:

  • De mogelijkheden om een economische relatie met een regio en/of stad in bijvoorbeeld Turkije, op basis van al bestaande (handels-) relaties van inwoners/ondernemers van Arnhem te inventariseren.
  • Daar waar deze vanuit Arnhems perspectief voldoende kansrijk worden geacht te verkennen hoe deze kunnen worden benut, waarbij de gemeente een ondersteunende rol vervuld.
  • Uiterlijk voor het zomerreces van 2015, en als kan al na de eerste verkennende gesprekken de raad te informeren over bevindingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Verenigd Arnhem Partij voor de Dieren D66 VVD
Kursat Bal Leo de Groot Ibrahim Guven Leendert Combee


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie doorgaan met duurzaamheid

Lees verder

Amendement Biologisch voedsel bij evenementen stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer