Amen­dement Circu­laire economie kan niet zonder plant­aardige eiwit­tran­sitie


7 juli 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De Visie Circulaire Economie als volgt te wijzigen:

Paragraaf 5.1, Groeiende Circulaire Ambities:
Na ambitie 3 een ambitie toe te voegen:

4. Een impuls te geven aan de plantaardige eiwittransitie;
En ambitie 4. te hernummeren als 5.

Aan de paragraaf “Bedrijven stimuleren en faciliteren” de volgende tekst toe te voegen:
“We geven een impuls aan de groei van het aandeel plantaardige eiwitten in ons dieet door bevorderen/stimuleren/aansporen horeca en lokale ondernemers in de levensmiddelenbranche.”

Toelichting
Het huidige voedselsysteem, dat draait om de massaproductie van dierlijke eiwitten in wereldomspannende netwerken, is op geen enkele manier circulair te maken. Productie van dierlijk eiwit is de voornaamste drijvende kracht achter ontbossing wereldwijd en van het gigantische stikstofoverschot hier in Nederland. Een meer op plantaardige eiwitten gebaseerd dieet, met veel meer regionale productie, is de enige manier om het voedselsysteem circulair te maken. Een visie op circulaire economie is dan ook incompleet als een ambitie hiervoor ontbreekt.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Denk, GroenLinks, D66

Tegen

AC, CU, CDA, VVD, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Circulaire en tijdelijke woningen op Arnhemse pachtgrond

Lees verder

Motie TNR - effectieve en diervriendelijke methode voor populatiebeheer bij verwilderde katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer