Motie Circu­laire en tijde­lijke woningen op Arnhemse pacht­grond


7 juli 2021

De woningmarkt is ernstig overspannen. Maar wat we nu bouwen staat over dertig tot vijftig jaar misschien weer voor een flink deel leeg, omdat de bevolking ooit zal gaan afnemen in plaats van groeien en de gezinsverdunning ook ooit zal stoppen. Met de blik op de lange termijn moeten we ook kijken naar creatieve oplossingen om nu de nood te lenigen zonder in de toekomst met de ellende van leegstand te zitten. Tijdelijke woningen op Arnhemse pachtgrond is zo’n optie. We willen dat het college de mogelijkheden daarvoor verkent en met een voorstel komt.

We weten dat:

- Er momenteel een grote vraag naar extra woningen is.

- De verwachtingen voor bevolkingsgroei zich beperken tot de eerste helft van deze eeuw en dat aan het eind daarvan op krimp wordt gerekend.

- We doorgaans huizen bouwen die langer dan 50 jaar blijven staan.

We vinden dat:

- We ook bij het oplossen van de nú acute krapte op de woningmarkt de lange termijn niet moeten vergeten;

- Het mogelijk moet zijn om kwalitatief goede, maar tijdelijke en 100% circulaire woningen te realiseren, bijvoorbeeld op Arnhemse pachtgrond.

We roepen het college op:

- Te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor tijdelijke en circulaire woningen, bijvoorbeeld op Arnhemse pachtgrond.

- De raad hiervan verslag te doen en te komen tot een voorstel hoe dit gerealiseerd kan worden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Denk, CDA

Tegen

AC, CU, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom is de standaard

Lees verder

Amendement Circulaire economie kan niet zonder plantaardige eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer