Motie TNR - effec­tieve en dier­vrien­de­lijke methode voor popu­la­tie­beheer bij verwil­derde katten


21 juli 2021

De werkwijze “trap-neuter-release” (vangen-steriliseren-terugzetten) is een effectieve methode om populaties van verwilderde katten klein te houden. De provincie geeft echter geen toestemming meer voor het uitzetten van gesteriliseerde verwilderde katten in openbaar gebied. Met deze motie willen we het college helpen om de provincie op andere gedachten te brengen.

We weten dat:

- “Trap-neuter-release” (TNR) een effectieve methode is om populaties van verwilderde katten klein te houden;

- De provincie Gelderland het uitzetten van gesteriliseerde verwilderde katten in openbaar gebied verboden heeft;

- Hierdoor in Gelderland eigenlijk geen effectief middel meer bestaat voor het beperken van populaties wilde katten en hierdoor onnodig ecologische schade ontstaat en de biodiversiteit verder onder druk komt;

We spreken uit

- Dat de provincie het uitzetten van gesteriliseerde verwilderde katten in openbaar gebied weer moet toelaten;

En roepen het college op:

- Ons standpunt bij Gedeputeerde Staten over te brengen en voorts te pleiten voor het weer laten verlenen van ontheffingen voor het uitzetten van gesteriliseerde verwilderde katten door organisaties die dat professioneel en zorgvuldig kunnen uitvoeren.


En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Abdurrahman Cetintas - SP


Status

Aangenomen

Voor

AOP, AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Amendement Circulaire economie kan niet zonder plantaardige eiwittransitie

Lees verder

Dierenshows niet voor de poes. Of de hond. Of….

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer