Amen­dement geen meer­daagse dier­ten­toon­stel­lingen


26 september 2016

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020.

Constaterende dat:

  • Diertentoonstellingen gepaard gaan met vele dieren in relatief kleine ruimtes in de nabijheid van meerdere soortgenoten of andere diersoorten.

Overwegende dat:

  • De omstandigheden bij diertentoonstellingen stress kunnen veroorzaken bij dieren.
  • Naarmate de dieren langere tijd onder deze omstandigheden verblijven, de kans op stress toeneemt.

Besluit:

Aan paragraaf 2.11 toe te voegen

“Gemeente Arnhem geeft echter geen toestemming voor meerdaagse diertentoonstellingen, om een grens te stellen aan hoe lang dieren in een vreemde en stressvolle omgeving verblijven.”

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement preventie voor bestrijding

Lees verder

Amendement geen jacht op gemeentegronden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer