Motie "Tege­moet­koming dieren­arts­kosten voor minima"


18 juni 2017

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 19-06-2017 bij het vaststellen van de perspectiefnota.

Overwegende dat:

  • Veel gezinnen in armoede huisdieren hebben die goede verzorging nodig hebben.
  • Hiermee kosten gemoeid zijn waardoor het gezin minder geld aan andere uitgaven kan besteden.
  • Onverwachte dierenartskosten vaak een behoorlijke aanslag op het budget van minima zijn.
  • Het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten kan leiden.
  • Eenmalige kosten voor neutralisatie van huisdieren, veel toekomstig dierenleed en extra kosten in de toekomst kunnen voorkomen.

Verzoekt het college:

In samenwerking met Dierentehuis Arnhem en omstreken en de Dierenvoedselbank, beleid te ontwikkelen voor een Arnhemse Dierenhulp aan Minima (ADAM-regeling). In de MJPB 2018-2021 een bedrag van 25.000 euro op te nemen om kosten voor deze regeling te dekken. (Deze te financieren uit extra budget van 1,1 miljoen euro voor armoedebeleid).

En gaat over tot de orde van de dag

Leo de Groot

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie geen woorden, maar eindelijk daden!

Lees verder

Amendement "Geen roomdivider op Gele Rijdersplein"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer