Amen­dement Honden- en katten­shows niet voor de sier


21 juli 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Op pagina 10 van de visie Dierenwelzijn de volgende tekst toe te voegen aan de alinea getiteld “evenementen”:
We willen voorts dat dierententoonstellingen niet in aanmerking komen voor een vergunning.

Toelichting - Dierententoonstellingen zoals shows van rashonden en -katten zijn niet meer van deze tijd. Ze dragen bij aan het beeld van het huisdier als oneindig aanpasbaar aan menselijke schoonheidsidealen. Daarbij wordt het inkruisen van genetische defecten die ziekte, pijn en ongemak veroorzaken voor lief genomen. Artikel 2.1 van de wet Dieren *) verbiedt dit en is daarmee volgens ons een grondslag om vergunningen te weigeren voor deze evenementen.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

*) Artikel 2.1 lid 1 van de wet dieren luidt: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, D66

Tegen

AC, Denk, CU, CDA, VVD, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Amendement Wees ook vriendelijk voor de wesp en de hoornaar, u gaat ze nog missen

Lees verder

Amendement Privacy voor in het wild levende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer