Amen­dement Privacy voor in het wild levende dieren


21 juli 2021

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:

Op pagina 13 van de Visie Dierenwelzijn de volgende tekst te schrappen:
- 4. Zichtbaar zijn voor onze bezoekers (grootwild).

Toelichting
- Zichtbaarheid is geen maatstaf voor dierenwelzijn en kan dus ook geen uitgangspunt zijn voor het dierenwelzijnsbeleid.
- Het bevorderen van zichtbaarheid van in het wild levende dieren juist strijdig kan zijn met hun natuurlijk gedrag en hun rol in het ecosysteem.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren
Abdurrahman Cetintas - SP


Status

Aangenomen

Voor

AC, CU, CDA, GroenLinks, D66, SP

Tegen

Denk, VVD, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Amendement Honden- en kattenshows niet voor de sier

Lees verder

Amendement Trots is geen maatstaf voor dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer