Amen­dement Wees ook vrien­delijk voor de wesp en de hoornaar, u gaat ze nog missen


21 juli 2021

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:

Op pagina 17 van de Visie Dierenwelzijn de volgende tekst:
- Inwoners kunnen bijenzwermen melden bij een imker via de Imkersvereniging Arnhem Velp e.o. Deze komt de zwerm kosteloos ophalen. Is het onvermijdelijk om een hommel-, wespen- of Europese hoornaarsnest te bestrijden, dan kunnen inwoners dit zelf met een bestrijdingsmiddel. Bij (vragen over) schade, gevaar of overlast van andere diersoorten verwijzen wij inwoners door naar het Kennis- en Adviescentrum voor Dierplagen.

Te vervangen door:
- Inwoners kunnen bijenzwermen melden bij een imker via de Imkersvereniging Arnhem Velp e.o. Deze komt de zwerm kosteloos ophalen. De gemeente gaat voorts zorgen voor goede informatievoorziening op het gebied van overlast door wespen, hoornaars en andere insecten. Daarbij wordt diervriendelijke overlastbestrijding bevorderd. Zo is het bijvoorbeeld vaak ook mogelijk om wespennesten te verplaatsen in plaats van te vernietigen.

Toelichting
- Diervriendelijk tegengaan van overlast van insecten zoals de wesp en de Europesehoornaar is vaak goed mogelijk. Zie bijvoorbeeld https://wespenstichting.nl
-
De gemeente moet het gebruik van biociden door burgers niet bevorderen;
- Het Kennis- en adviescentrum voor Dierplagen is eenzijdig gericht op traditionele bestrijding. Door alleen naar dit instituut te verwijzen worden Arnhemmers niet geïnformeerd over alternatieve mogelijkheden die even effectief zijn.
- De gemeente moet diervriendelijke methoden van overlastbestrijding bevorderen en het automatisme loslaten dat potentieel agressieve dieren ook agressief bestreden moeten worden.
- De gemeente heeft een rol in het vergroten van kennis bij het publiek over insecten en het verminderen van angst voor insecten.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren
Abdurrahman Cetintas - SP


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Dierenshows niet voor de poes. Of de hond. Of….

Lees verder

Amendement Honden- en kattenshows niet voor de sier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer