Amen­dement Kwali­teits­cri­teria voor seizoens­stand­plaatsen


29 september 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Onder 5.2.3 'Aanvraag vergunning' van de APV de volgende tekst toe te voegen als achtste lid:
• "8. Het college kan nadere regels vaststellen waaraan getoetst wordt of een standplaatshouder in aanmerking komt voor een vergunning."

Toelichting
• Vergunningen van seizoensstandplaatsen worden bij meerdere inzending toegewezen op basis van loting. Om controle te houden over de kwaliteit en inhoud van de kraam willen we het mogelijk maken minimale kwaliteitseisen en - criteria op te leggen. Te denken valt dan aan criteria als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kraam passend is binnen de omgeving.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA

Tegen

VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Punten voor biodiversiteit

Lees verder

Motie Leefbare toekomst Nijmeegseweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer