Motie Punten voor biodi­ver­siteit


29 september 2021

Het puntenstelsel voor natuurinclusief bouwen is een goed idee. De toepassing moet wel leiden tot biodiversiteit. In het puntensysteem moet hier rekening mee worden gehouden.

We vinden dat:

- Het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen een goed idee is en veel kan bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit;

- Voorkomen moet worden dat initiatiefnemers en bouwers naar de makkelijkste maatregelen grijpen, als dat tot eenzijdigheid van maatregelen kan leiden.

- Maatregelen in twee groepen kunnen vallen

o “hoe meer hoe beter”: hoe meer vegetatiedaken, hoe beter bijvoorbeeld;

o “hoe gevarieerder hoe beter”: bijvoorbeeld nestgelegenheid voor roofvogels, bosvogels, insecten, vleermuizen, kleine zoogdieren enz.

- Het puntensysteem dat onderscheid moet kennen. Voor de tweede categorie moet per project voor elke doelsoort een maximaal te verdelen aantal punten worden gehanteerd. Voor de andere maatregelen geldt dat niet.

En roepen het college op:

- het puntenstelsel maximaal bevorderend voor diversiteit te maken door het onderscheid in “hoe meer hoe beter” en “hoe gevarieerder hoe beter”- maatregelen tot uitdrukking te brengen door in het laatste geval, per project, een maximaal aantal te verdelen punten per doelsoort toe te kennen,

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Beter een fijne kraam dan een slechte naam

Lees verder

Amendement Kwaliteitscriteria voor seizoensstandplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer