Amen­dement Trots is geen maatstaf voor dieren­welzijn


21 juli 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Op pagina 11 van de Visie Dierenwelzijn de tekst:
We zijn trots op de aanwezigheid van het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo. Zij participeert in verschillende natuurorganisaties - waaronder de Vleermuiswerkgroep, Vogelwerkgroep Arnhem en Paddenwerkgroep van het IVN - die allen bijdragen aan onderzoek naar en beschermen van de natuur.

Te vervangen door: Het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo participeert in verschillende natuurorganisaties - waaronder de Vleermuiswerkgroep, Vogelwerkgroep Arnhem en Paddenwerkgroep van het IVN - die allen bijdragen aan onderzoek naar en beschermen van de natuur.

Toelichting
De uiting van trots op de aanwezigheid van een dierenpark in de gemeente is geen maatstaf voor dierenwelzijn en voegt niets toe aan het bevorderen van het welzijn van gehouden dieren of dieren in het wild. De gemeente kan streven naar een goede samenwerking en verstandhouding met het dierenpark maar moet ook altijd een kritische houding kunnen innemen over het reilen en zeilen ervan. Onvoorwaardelijk trots uitspreken in een visie op dierenwelzijn past daar niet bij.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

AC, Denk, CU, CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Amendement Privacy voor in het wild levende dieren

Lees verder

Motie Beter een fijne kraam dan een slechte naam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer