Motie In de bres voor buslijn 1


18 mei 2022

Lijn 1 van Velp naar Oosterbeek is al sinds 1880 een voor Arnhemmers belangrijke en herkenbare openbaar vervoerlijn. Breng wil deze lijn deels opheffen of verleggen. We vinden dat lijn 1 in de huidige vorm moet blijven en dat de dienstregeling beter moet worden afgestemd met andere lijnen. Bovendien moet de bovenleiding naar station Oosterbeek behouden blijven vanwege de historische trolleybus.

We weten dat:

• Buslijn 1 al meer dan 70 jaar dienst doet als ruggengraat van het Arnhemse trolleynetwerk.

• Tramlijn 1 al vanaf 1880 dienst deed als paardentram en vanaf 1912 als elektrische tram vanaf Velp naar Oosterbeek reed.

• De firma Breng de route van Arnhem Centraal naar Oosterbeek wil schrappen omdat deze onrendabel is.

• Het lage rendement van lijn 1 deels aan de coronapandemie is te wijten en dus mogelijk niet blijvend is.

• De dienstregeling soms samenvalt met andere lijnen waardoor er bussen vlak achter elkaar rijden en niet gespreid over de tijd.

• Door het opheffen van de route naar treinstation Oosterbeek, dit station niet meer per bus bereikbaar zal zijn.

• Door slechtere bereikbaarheid van het station, ook het treinverkeer voor de Oosterbekers minder toegankelijk zal zijn.

• De alternatieven voor de trolley vooralsnog minder duurzaam zijn.

• Bij de geplande komst van Trolley 2.0 en de beoogde route daarvan naar Wageningen alsnog station Oosterbeek niet per bus bereikbaar zal zijn.

We vinden dat:

• Buslijn 1 tot hetcultureel erfgoed behoort.

• Het lage rendement van lijn 1 door wijzigingen in de dienstregeling kan worden verbeterd.

• Een aansluiting van busverkeer op station Oosterbeek niet mag ontbreken.

De bestaande bovenleiding op de stationsweg niet mag worden weggehaald, al is het maar om de historische trolleybus een rondje over de ouder route te kunnen laten rijden zonder van de bovenleiding af te hoeven.


Verzoekt het college:

Zich samen met het bestuur van gemeente Renkum maximaal in te spannen voor behoud van de huidige route van buslijn 1 Velp-Oosterbeek.

En indien behoud van de lijn 1 naar Oosterbeek niet mogelijk blijkt:

- Er bij Provincie Gelderland en busmaatschappij Breng op aan te dringen de bestaande bovenleiding te behouden voor terugkeer van de route in de toekomst en voor de historische trolleybus.

- De naam van de busmaatschappij te laten wijzigen van 'Breng' naar 'Bracht'.

en gaat over tot de orde van de dag

Leo de Groot – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Volt, AOP, Denk, CU, FvD, GroenLinks, D66, PVV, PvdA, SP

Tegen

AC, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Prominentere rol Vraagbaak en (externe) vertrouwenspersoon

Lees verder

Motie Klimaatnoodtoestand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer