Amen­dement Raads­be­sluit: puntjes op de i


24 november 2021

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit
1. De voorontwerp-omgevingsvisie vast te stellen.
2. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage te leggen

als volgt te wijzigen:
1. De voorontwerp-omgevingsvisie vast te stellen en ter inzage te leggen.
2. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te stellen en ter inzage te leggen

Toelichting - Beide documenten worden ter inzage gelegd.
- Het is beter om de Nota Reikwijdte en Detailniveau ook expliciet vast te stellen. Het is daarmee een stuk van de Raad geworden hetgeen meer duidelijkheid voor Arnhemmers oplevert, zeker indien de raad besluit nadere aanwijzingen mee te geven aan de opstellers van het MER.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

Denk, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Breng het MER in stelling voor een echt goede omgevingsvisie

Lees verder

Amendement Beoordelingskader Nota Reikwijdte en Detailniveau

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer