Motie Beter een fijne kraam dan een slechte naam


29 september 2021

Bij vergunning van seizoensstandplaatsen worden momenteel geen criteria voor kwaltiteit gehanteerd. De raad heeft een amendement aangenomen om het college bevoegdheid te geven criteria op te nemen in de voorwaarden voor vergunning van seizoensstandplaatsen. Met deze motie geeft de raad richting aan de invulling van die voorwaarden.

We weten dat:

• Het college bevoegd is om criteria te benoemen voor het vergunnen van seizoensstandplaatsen

We vinden dat:

• Duurzaamheidseisen opgesteld moeten kunnen worden om toekomstige standplaatshouders te laten participeren in de duurzaamheidsdoelstellingen die Arnhem heeft.

• Ondernemers de vrijheid hebben om het eigen bedrijfsvoering te bepalen, maar dit wel plaats moet vinden op maatschappelijk verantwoorde wijze.

• De invulling van een seizoensstandplaats passend moet zijn in de omgeving, bijvoorbeeld qua uitstraling.

We roepen het college op:

• Aanvullende criteria op te stellen waaraan standplaatshouders moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een seizoensstandplaats.

• Daarbij te denken aan criteria voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en welstand.

• Wanneer deze criteria zijn opgesteld, de raad daarover actief over te informeren

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA

Tegen

VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Amendement Trots is geen maatstaf voor dierenwelzijn

Lees verder

Motie Punten voor biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer