Dieren­shows niet voor de poes. Of de hond. Of….


21 juli 2021

Binnen de gemeente Arnhem moeten geen dierententoonstellingen meer plaatsvinden. Dieren worden steeds meer aangepast aan menselijke schoonheidsidealen die vaak niet ten goede komen van het dier, dat eerder ziek wordt of lichamelijke ongemakken en pijn heeft. Dierenshows dragen daaraan bij en zijn daarom niet meer van deze tijd.

We vinden dat:

- Dierententoonstellingen zoals shows van rashonden en -katten niet meer van deze tijd zijn.

- Ze bijdragen bij aan het beeld van het huisdier als oneindig aanpasbaar aan menselijke schoonheidsidealen.

- Daarbij wordt het inkruisen van genetische defecten die ziekte, pijn en ongemak veroorzaken voor lief genomen.

- Artikel 2.1 lid 1 van de wet Dieren *) een grondslag is om vergunningen te weigeren voor deze evenementen.

En roepen het college op:

- Als onderdeel van de uitvoeringsagenda te onderzoeken of de aantasting van de gezondheid van op specifieke kenmerken gefokte dieren weigeringsgrond voor vergunningen voor (middel)grote en kleine evenementen kan zijn.

- Dit zo mogelijk op te nemen in een raadsvoorstel voor wijziging van de APV op te nemen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot

*) Artikel 2.1 lid 1 van de wet dieren luidt: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.


Status

Verworpen

Voor

CU, CDA, D66, PvdA, Denk

Tegen

AC, GroenLinks, VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie TNR - effectieve en diervriendelijke methode voor populatiebeheer bij verwilderde katten

Lees verder

Amendement Wees ook vriendelijk voor de wesp en de hoornaar, u gaat ze nog missen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer