Motie 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom is de standaard


30 juni 2021

30 kilometer moet de standaard snelheid worden binnen de bebouwde kom. Alleen op aangewezen wegen mag 50 km/u of 70 km/u worden gereden.

We weten dat:

- De Tweede Kamer in oktober 2020 *) een motie heeft aangenomen met als strekking, dat 30 kilometer per uur de standaard moet worden voor wegen binnen de bebouwde kom;

- Deze motie nog op uitvoering wacht;

- Langzamer rijden slachtoffers scheelt, onder mensen zowel als dieren;

- Langzamer rijden minder lawaai, fijnstof en CO2 uitstoot geeft;

- Niets individuele gemeenten in de weg staat om al aan de slag te gaan in de geest van deze Tweede Kamermotie.

We roepen het college op:

- Nog deze collegeperiode met een plan van aanpak te komen voor de uitbreiding van 30-kilometerzones zodat deze snelheid de facto de standaard is binnen de bebouwde kom;

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Klaartje van Dillen - CDA


Status

Verworpen

Voor

CDA

Tegen

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Intensief ruimtegebruik op werklocaties, een zaak van permanente aandacht

Lees verder

Motie Circulaire en tijdelijke woningen op Arnhemse pachtgrond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer