Motie Intensief ruim­te­ge­bruik op werk­lo­caties, een zaak van perma­nente aandacht


16 juni 2021

Er is een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken, voedselvoorziening, natuur en energieopwekking. Die kan niet worden opgelost zonder de beschikbare ruimte intensiever te gebruiken. Ook bedrijventerreinen moeten daarin een bijdrage leveren. Deze motie roept het college op daarin een regierol te nemen.

We weten dat:

- Het college een visie voor twee werklocaties voorbereidt en in het V.O. van de Omgevingsvisie Arnhem 2040 intensief en efficiƫnt ruimtegebruik in Het Broek noemt;

- Herstructureringen van bedrijventerreinen complexe en langdurige processen zijn door het versnipperde eigendom, de financiƫle belangen en vele milieuaspecten;

- Er voor werklocaties allerlei mogelijkheden en maatstaven voor intensief ruimtegebruik zijn, zoals functiemenging, stapeling, floorspace index en arbeidsplaatsen per hectare, die in concrete doelstellingen kunnen worden vertaald.

We vinden dat:

- De grote ruimtevraag voor natuur, wonen, werken, recreatie, voedsel- en energieproductie niet louter kan worden opgelost door hectares te claimen, maar dat intensiever ruimtegebruik nodig is, ook op werklocaties.

- De gemeente bij initiatieven van ondernemers altijd alert moet zijn op (innoverende) mogelijkheden voor intensivering, waar dan ook in Arnhem, en dit moet bevorderen.

- Dit een permanente regierol vraagt.

We roepen het college op:

- Naast de aangekondigde visies voor enkele werkgebieden, te komen met een innovatief en ambitieus beleidskader voor werklocaties in Arnhem. Dit moet in elk geval bevatten:

een brede kijk op werkgelegenheid en werklocaties in de toekomst
een koers voor de lange termijn
meetbare doelstellingen op het gebied van zuinig en intensief ruimtegebruik
een invulling van de permanente regierol van de gemeente

en draagvlak bij ondernemers hebben.

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Jan Hutten - CDA


Status

Aangenomen

Voor

Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

AC, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Niet groeien maar gedijeen

Lees verder

Motie 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom is de standaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer