Motie doorgaan met duur­zaamheid


3 november 2014

De Gemeenteraad van Arnhem in vergadering bijeen op 3 november 2014 bij het vaststellen van de MJPB 2015-2018.

Constaterende dat:

 • Duurzaamheidsdoelen belangrijke speerpunten zijn voor de toekomst van Arnhem.
 • In het coalitieakkoord Energy made in [Arnhem] als speerpunt benoemd is.
 • Werken aan duurzaamheidsdoelen veel werkgelegenheid oplevert.
 • Duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kosten kan besparen.

Overwegende dat:

 • De komende jaren zowel in de gemeentelijke organisatie als in de stad veel ontwikkelingen zullen plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid, zoals:
  • zelf opwekken van energie en energieneutraliteit;
  • vergroten van de betrokkenheid van de stad bij People, Planet & Profit;
  • stimuleren van Arnhemse innovaties, waaronder de waterstofeconomie;
  • duurzaam inkopen en
  • toename van het aantal zonnepanelen op woningen, scholen, sporthallen, grote daken en velden;
 • Het belang van duurzaamheid vraagt om een doorstart, een lange termijn aanpak en focus door middel van een eigen programma.

Verzoekt het college:
In de MJPB 2016-2019 duurzaamheid in een veranderprogramma of een regulier programma een prominente rol te geven en daarin mee te nemen de beleidstoelichting, de belangrijke raadsonderwerpen 2016, relevante kaders en een begroting.

Tobias de Groot Lea Manders Leo de Groot Kursut Bal
GroenLinks Zuid Centraal Partij voor de Dieren Verenigd Arnhem


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie meer groen in Arnhem

Lees verder

Motie Arnhemse diversiteit, als kracht voor handel en duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer