Motie budget voor dieren­welzijn


26 september 2016

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020

In Arnhem zijn nog veel verbeteringen mogelijk op het gebied van dierenwelzijn. Voor verbeteringen en acties waar extra budget voor moet worden vrijgemaakt is helaas geen plaats in de uitvoeringsagenda dierenwelzijn.

Constaterende dat:

  • In de MJPB sinds vorig jaar ook dierenwelzijn is opgenomen.
  • De uitvoeringsagenda dierenwelzijn nu nog onderdelen mist waar budget voor nodig is.
  • Er geen specifiek budget beschikbaar is voor verbeteren van dierenwelzijn.

Overwegende dat:

  • Extra dierenwelzijn bevorderd kan worden met budgetten.
  • Het onderwerp in de MJPB is opgenomen.

Verzoekt het college:

  • Bij de MJPB een budget ter hoogte van 100.000 euro te reserveren voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn.
  • Dit te bekostigen uit gelden die vrijkomen vanwege de financiĆ«le meevaller door de lage rentestand.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement geen jacht op gemeentegronden

Lees verder

Amendement Diftar nog niet helemaal af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer