Motie detail­handel


29 september 2014

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 29 september 2014, ter vaststelling van het bestemmingplan “Rijnhal – Decathlon”

Constaterende dat:

 • In de Rijnhal ruimte wordt geboden voor minimaal 1.500 m2 en maximaal 5.000 m2 grootschalige detail op het gebied van leisure (inclusief sport, outdoor en fietsen);
 • ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, op technologisch gebied (internet) en ook de economische situatie gevolgen hebben voor de vitaliteit van de binnenstad en wijkwinkelcentra;
 • de Arnhemse binnenstad geconfronteerd wordt met leegstand;
 • in de MJPB een programma “De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst” is opgenomen.
 • de Nota Detailhandel voor het laatst is bijgewerkt in 2008, waarna de markt sterk is veranderd.

Overwegende dat:

 • De binnenstad, maar ook de wijkwinkelcentra, belangrijk zijn voor werkgelegenheid, vermaak, sociale contacten en leefbaarheid in Arnhem;
 • het programma "De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst" gericht is op een betere samenhang en coördinatie van grote projecten en een betere verbinding met de binnenstad;
 • het programma ook bedoeld is om de economische functies te versterken, de werkgelegenheid in stand te houden, de leegstand tegen te gaan en het aantal braakliggende en lelijke plekken in de openbare ruimte te verminderen;
 • de huidige Nota Detailhandel voor het laatst is bijgewerkt in 2008, waardoor deze nu achterhaald is en geen antwoord geeft op de noodzakelijke veranderingen zoals onder andere omschreven in het programma "De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst";
 • het winkellandschap aan het veranderen is, door nieuwe ontwikkelingen, veranderde wensen van de consument en nieuwe winkelformules;
 • het noodzakelijk is op deze veranderingen in te spelen, zowel kwantitatief (winkeloppervlaktes) als kwalitatief (openbare ruimte, bereikbaarheid, etc.)

Draagt het college op:

 • Om voor zomer 2015 de Nota Detailhandel te actualiseren, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
  • Ontwikkelingen retailbranche;
  • Omvang winkelgebied;
  • Nieuwe functies in de binnenstad;
  • Vitaliteit wijkwinkelcentra
  • Leegstand
  • Aantrekkelijkheid
 • Bij de visie alle betrokken partijen actief te betrekken, waaronder ondernemers, organisatoren van evenementen, gebruikers en bewoners.

PvdA Zuid Centraal Partij voor de Dieren
Eric Greving Guus van der Laak Leo de Groot


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie moratorium bomenkap van gezonde bomen

Lees verder

Motie van afkeuring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer