Motie van afkeuring


3 november 2014

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 3 november 2014, ter bespreking van de bomenkap in het Spijkerkwartier.

Gehoord de beraadslagingen en de beantwoording van de wethouder op de gestelde vragen.

Besluit:
Het optreden van wethouder Elfrink, en zijn manier van communiceren inzake het kappen van bomen voor het plan Spijkerbroek, af te keuren.

Martien Louwers Addy Plieger Leo de Groot Leo Manders
PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren Zuid Centraal

Kursat Bal Leendert CombeƩ Ton van Beers
Verenigd Arnhem VVD Arnhemse Ouderen Partij


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie detailhandel

Lees verder

Motie groencompensatie met nieuwe ambities

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer