Motie meer groen in Arnhem


3 november 2014

De Gemeenteraad van Arnhem in vergadering bijeen op 3 november 2014 bij het vaststellen van het MJPB 2015-2018.

Constaterende dat:

 • Wij Arnhem als groene stad willen waarborgen en uitbreiden (zie programma 2.2).
 • Meer groen in de stad goed is voor de verkoeling, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad.
 • Groen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad meebepaalt en daaraan een duurzaam positieve bijdrage levert.
 • De afgelopen jaren veel is bezuinigd op groen.

Overwegende dat:

 • Het college veel ambities heeft op groen, zoals:
  • inzetten op bomen, verticaal groen, etc. ten behoeve van het bestrijden van hitteplekken in de stad en het doorzetten van het groene karakter van de stad;
  • inzetten op groene daken en gevels voor de sterk opwarmende gebieden;
  • toestaan van (tijdelijk) groene invulling van braakliggende terreinen die gemeentelijk eigendom zijn;

Draagt het college op:

 • 20.000 euro van de vrijgevallen gelden voor de aanvraag van begeleiding van subsidieaanvragen in het kader van ESF toe te voegen aan het Groenfonds.

Tobias de Groot Lea Manders Leo de Groot Kursut Bal
GroenLinks Zuid Centraal Partij voor de Dieren Verenigd Arnhem


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie groencompensatie met nieuwe ambities

Lees verder

Motie doorgaan met duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer