Motie Geen corona­check voor werk­nemers en bezoekers bij gemeente Arnhem


8 december 2021

De raad, bijeen op 8 december 2021, gehoord de beraadslagingen,

We weten dat:

- het demissionair Kabinet een wetswijziging voorbereidt waarbij het voor werkgevers mogelijk wordt om van hun werknemers een coronatoegangsbewijs (CTB) te vragen, en waarbij werknemers ook verplicht zijn dat te tonen;

- het demissionair Kabinet het invoeren van een 2G-systeem (gevaccineerd of genezen), waarbij het testen (voor toegang) geen optie meer zou zijn, in overweging neemt;

Wij vinden dat:

- Invoering van het 2G-systeem de rechten van werknemers onevenredig aantast en er uitsluiting op basis van persoonlijke overtuiging kan plaatsvinden.

- Het onwenselijk is dat werknemers door hun persoonlijke keuze met behoud van persoonlijke integriteit, hun werkzaamheden voor de gemeente niet langer kunnen voortzetten.

- Het gemeentehuis een plaats is waar een ieder welkom moet zijn, ongeacht persoonlijke overtuiging, gezondheidskeuze, bezit van corona-app of apparatuur om een QR-code uit te printen:

Roept het college op:

Als gemeente Arnhem niet over te gaan tot invoering van CTB en/of 2G-systeem voor werknemers van gemeente Arnhem en bezoekers van haar gebouwen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot (Partij voor de Dieren)

Nathalie Nede (ChristenUnie)


Status

Verworpen

Voor

Denk, CU, PVV, SP

Tegen

AC, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Beoordelingskader Nota Reikwijdte en Detailniveau

Lees verder

Motie Kies voor de beste batterijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer