Motie Kies voor de beste batte­rijen


Let op mili­eu­be­lasting, veiligheid en levensduur

2 februari 2022

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 2 februari 2022 een besluit te nemen over Motie “Kies voor de beste batterijen.” Naar aanleiding van de meningsvormende bespreking is de tabel onder ter kennisgeving gekomen. Deze laat het afwegingskader van de keuze batterijen zien.

We weten dat

- Vanadium Flow batterijen beter zijn dan lithiumbatterijen op het gebied van milieubelasting, veiligheid en levensduur.

- De operationele kosten van Vanadium Flow batterijen lager uit kunnen vallen (5ct/kWh)1

- Dat hierdoor de totale kosten over de levensduur van de batterijen tot een ander kostenplaatje kunnen leiden;

- Er 60 parkeerplaatsen extra worden geplaatst voor de 55 die nodig zouden zijn voor nieuwe woningen.

- Een 40 ft container de ruimte inneemt van precies 5 parkeerplaatsen van 2.5 x 2.5 meter.


We vinden dat

- De stukken niet voldoende inzicht geven in de operationele kosten van de te kiezen batterijtechnologie;

- Het ruimte-bezwaar dat als hoofdargument wordt gegeven wel meevalt. En de grotere batterij prima in de bestaande plannen past.


Daarom roept de gemeenteraad het college op

- Alvorens definitief te kiezen voor een specifieke technologie, in de kostenafweging ook de operationele kosten mee te nemen.

- Te onderzoeken of vanadium flow-batterijen lokaal geproduceerd kunnen worden.

- De raad te informeren over de resultaten.


Raadsleden Leo de Groot – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP

Tegen

PVV