Motie geen woorden, maar eindelijk daden!


27 maart 2017

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 27 maart 2017, bij de behandeling van het agendapunt “Moties vreemd aan de agenda”

Constaterende dat:

  • Het programma Zembla heeft op woensdag 15 februari 2017 opnieuw onthuld dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat kunstgrasvelden, die ingestrooid zijn met rubbergranulaat van gebruikte autobanden, zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de sporters. Vooral kinderen lopen het meeste gezondheidsrisico. Het uitgevoerde onderzoek waarop de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op dit moment wordt gebaseerd door het RVIM, wordt door diverse deskundigen opnieuw ernstig in twijfel getrokken. Toxicologen raden daarom opnieuw dringend aan om het gebruik van deze velden onmiddellijk te stoppen totdat er duidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico’s.
  • Het college weigert het voorzorgsprincipe te hanteren.
  • Het college weigert het spelen op kunstgrasvelden te onraden totdat er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s.

Overwegende dat:

  • Er opnieuw onrust onder de burgers van Arnhem is ontstaan door de uitzending van Zembla.
  • Dat de RVIM niet uitblinkt in heldere kennis van zaken over onderzoeksmethodes en zelfs niet bekend is met het gebruik van zebra visjes in toxicologisch onderzoek, welk onderzoek algemeen erkend wordt in wetenschappelijke kring en relevant wordt geacht voor de beoordeling voor de gevolgen voor mensen.
  • Diverse gerenommeerde toxicologen het gebruik van kunstgrasvelden met autobanden granulaat dringend ontraden.

Verzoekt het college:

  • Het spelen op de 15 Arnhemse kunstgrasvelden te ontraden, dan wel te verbieden, totdat er een definitief algemeen aanvaard onderzoeksrapport en risico analyses zijn geproduceerd.
  • Om op korte termijn over te gaan om de 15 kunstgrasvelden te zuiveren van het autobanden granulaat en over te gaan op de kokos en kurk korrels.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ton van Beers Leo de Groot
Arnhemse Ouderen Partij Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Diftar nog niet helemaal af

Lees verder

Motie "Tegemoetkoming dierenartskosten voor minima"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer