Motie Goede commu­ni­catie ODRA vanaf de start - Bomenplan


19 februari 2020

Constaterende dat:

• Bij de bewoners van Arnhem regelmatig onduidelijkheid ontstaat over de kap van bomen m.b.t. omgevingsvergunningen.

• De gemeenteraad op afstand staat van de uitvoering in het voortraject van de kapomgevingsvergunningen.

• De gemeenteraad te laat of onvoldoende wordt geïnformeerd over de problemen die kunnen ontstaan door gebrek aan communicatie met burgers.

Overwegende dat:

• Het bomenplan beoogt de bomen en bossen van Arnhem beter te beschermen.

• De zorgvuldige afweging en uitvoering van het al dan niet verlenen van een kapvergunning onderdeel is van de betere bescherming.

• Participatie en communicatie essentieel zijn om te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging.

• De gemeente inhoudelijk opdrachtgever is van de ODRA

• De gemeente nieuwe afspraken kan maken over organisatie en inhoudelijke kwaliteit in het traject van aanvraag tot al dan niet verlening van een kapvergunning


Verzoekt het college:

Afspraken op te stellen voor de ODRA en/of gemeente om een actieve, inhoudelijke en communicatieve rol te hebben in de uitvoering van aanvraag tot en met al dan niet verlening van de kap-omgevingsvergunning.

en gaat over tot de orde van de dag

Mieke Hegge - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CU, D66

Tegen

AC, Denk, CDA, GroenLinks, VVD, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Moratorium kan (nog) niet worden opgeheven

Lees verder

Motie Meer bomen voor het zelfde geld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer