Motie Goede commu­ni­catie ODRA vanaf de start - Bomenplan


19 februari 2020

Constaterende dat:

• Bij de bewoners van Arnhem regelmatig onduidelijkheid ontstaat over de kap van bomen m.b.t. omgevingsvergunningen.

• De gemeenteraad op afstand staat van de uitvoering in het voortraject van de kapomgevingsvergunningen.

• De gemeenteraad te laat of onvoldoende wordt geïnformeerd over de problemen die kunnen ontstaan door gebrek aan communicatie met burgers.

Overwegende dat:

• Het bomenplan beoogt de bomen en bossen van Arnhem beter te beschermen.

• De zorgvuldige afweging en uitvoering van het al dan niet verlenen van een kapvergunning onderdeel is van de betere bescherming.

• Participatie en communicatie essentieel zijn om te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging.

• De gemeente inhoudelijk opdrachtgever is van de ODRA

• De gemeente nieuwe afspraken kan maken over organisatie en inhoudelijke kwaliteit in het traject van aanvraag tot al dan niet verlening van een kapvergunning


Verzoekt het college:

Afspraken op te stellen voor de ODRA en/of gemeente om een actieve, inhoudelijke en communicatieve rol te hebben in de uitvoering van aanvraag tot en met al dan niet verlening van de kap-omgevingsvergunning.

en gaat over tot de orde van de dag

Mieke Hegge - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

AOP, CU, D66

Tegen

AC, Denk, CDA, GroenLinks, VVD, PVV, PvdA, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer