Motie Meer bomen voor het zelfde geld


19 februari 2020

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

- In het bomenplan nu gesproken wordt over bomen met een grote maat

- Tijdens de Informatieve/meningsformende fase werd gesproken over bomen met de maat 30-35

- We veel nieuwe bomen moeten en willen planten in Arnhem

- Er maar beperkte financiële middelen beschikbaar zijn

Overwegende dat:

- Een boom met stamomvang 30-35 al snel tot 5x zo duur is als een boom in maat 16-18 (inclusief planten)

- De winst in omvang binnen 3-5 jaar teniet gedaan is

- Grote bomen een minder grote kans hebben om te gaan groeien op de nieuwe locatie

Verzoekt het college:

• In eerste instantie te kiezen voor een boom met de maatvoering 16-18

• Alleen bij hoge uitzondering hiervan af te wijken

en gaat over tot de orde van de dag

Vincent Bouma - PvdA

Matthijs Loor - D66

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Daniël Becker - Christenunie


Status

Aangenomen

Voor

AOP, AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Goede communicatie ODRA vanaf de start - Bomenplan

Lees verder

Motie Eerst democratische waarborgen, dan witte raven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer