Motie Kunstgras is niet groen


15 juni 2023

In de perspectiefnota staan plannen beschreven voor het vervangen van sportvelden waarbij voor de Schuytgraaf het vervangen van natuurgras voor kunstgras de meest logische optie wordt genoemd. Wij zien liever dat bij vervanging van sportvelden juist wordt onderzocht of in plaats van kunstgrasvelden, natuurgras terug kan komen. Daar zit een motivatie achter die past bij de intentie vergroening en duurzaamheid na te streven en hittestress tegen te gaan. Wij vragen met deze motie om een visie op de Arnhemse sportvelden waarin met name duurzaamheid en een zo natuurlijk mogelijke inrichting een belangrijke rol spelen.

Omdat we weten dat:

• De productie van kunstgras en het verwerken van oud kunstgras niet echt duurzaam is.

• Bij slijtage van kunstgras microplastics vrijkomen welke volgens de WHO en een TNO potentieel risico’s voor de volksgezondheid opleveren.

• Volgens onderzoek van de WUR de temperatuur boven kunstgras op een hete zomerdag op kan lopen tot wel 75 graden Celsius, waardoor spelen onaangenaam of zelfs gevaarlijk wordt.

• Kunstgras een bijdrage levert aan de hittestress in de stad.

• Kunstgras geen CO2 opneemt en zuurstof afstaat, zoals natuurgras.

• Een natuurlijke omgeving bijdraagt aan de gezondheid van mensen.

Omdat we vinden dat:

• Bij het vervangen van sportvelden eerst gekeken moet worden of kunstgras vervangen kan worden voor natuurgras.

• Vergroening niet gebaat is is met het vervangen van een groen natuurgrasveld voor een kunststof variant.

• Indien kunstgras vervangen wordt voor kunstgras, gekozen moet worden voor de meest duurzame optie.

We roepen het college daarom op:

• Om in Q4 2023 te komen met een visie op sportvelden waarbij de inzet is zo veel mogelijk behoud van natuurgrasvelden en zo mogelijk afgeschreven kunstgras te vervangen voor (gedeeltelijk) hybride of natuurgras.

• De toekomst van de skate- en schaatsbaan in de Schuytgraaf te onderzoeken, waarbij onder andere wordt gekeken naar een meer natuurlijke inrichting van het gebied.

• De omgeving van sportvelden waar mogelijk meer natuurlijk in te richten.

• Bij vervanging van kunstgras maximaal duurzaam aan te besteden.

Indieners:

Leo de Groot – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Volt, AC, FvD, GroenLinks, D66, PVV, PvdA

Tegen

Denk, CU, CDA, VVD, SP