Amen­dement Lagere maximum bouw­hoogte Mooieweg 31A


20 juli 2022


De volgende raadsleden stellen/het volgende raadslid stelt de volgende verandering voor:

Om aan het raadsbesluit een derde beslispunt toe te voegen als volgt:

3. De maximumbouwhoogte van de woning achter Mooieweg 31A te verlagen van 8,00 naar 7,50 meter en de afbeelding uit het raadsbesluit en de verbeelding bij het bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.1001-0301 ook te wijzigen conform deze wijziging.

Toelichting:

Tijdens de informerende behandeling van dit raadsvoorstel op 6 juli jl. gaven de ontwikkelaar en een omwonende aan samen in overleg te zijn geweest over de maximale bouwhoogte van de te bouwen woning aan Mooieweg 31A. Hieruit is ten aanzien van de maximale bouwhoogte een compromis gekomen zoals opgenomen in dit amendement.

Raadsleden

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Rebin Maref - VVD

Cyriel Prinsen - GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Volt, AC, Denk, CU, FvD, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Zorgvuldig Vervolgproces Schaapsdrift

Lees verder

Motie Kunstgras is niet groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer