Motie Liever één ballon in de hand, dan tien in de lucht


26 mei 2015

-> Een pdf van de motie vindt je hier

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-05-2015, bij vaststellen van de Evenementenvisie Arnhem 2015

Onderwerp: Ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen


De Raad,

Constaterende dat:

  • Op 9 december 2014 in de Tweede Kamer een motie aangenomen werd, waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.
  • Verschillende Nederlandse gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen.


Overwegende dat:

  • Losgelaten ballonnen ergens in het milieu terecht zullen komen, waar ze vervuiling veroorzaken.
  • Veel ballonnen in het water belanden, waar waterdieren er van kunnen eten of verstrikt raken in de touwtjes aan de ballonnen.
  • Er voldoende leuke alternatieven zijn (zoals de recent gehouden badeendjesrace).
  • Arnhem zich graag profileert als duurzame, groene stad en het ontmoedigen van milieuvervuiling door ballonnen in dat profiel past.


Verzoekt het College:

  • Als voorschrift bij evenementenvergunningen op te nemen dat het niet is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen op te laten of op te laten ballonnen aan bezoekers uit te reiken.
  • In het evenementenbeleid op te nemen dat bij door de gemeente (mede) georganiseerde of ondersteunde evenementen geen ballonnen worden uitgedeeld of opgelaten.
  • Te communiceren naar burgers en verenigingen dat bij het gebruik van ballonnen een biologisch afbreekbare variant de voorkeur geniet.


En gaat over tot de orde van de dag


Partij voor de Dieren
Leo de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Dierenwelzijn in het evenementenbeleid

Lees verder

Motie opgeruimde festivals en evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer