In 2021 gaan de groene krachten winnen


fijne feest­dagen allemaal!

24 december 2020

Het "corona-jaar" zit er bijna op....

Ook tijdens de coronacrisis hebben we ons als Partij voor de Dieren-fractie ingezet voor dieren, natuur en milieu, zoals ondersteuning van dierenartskosten voor minima, goede huisvesting voor het Arnhemse asiel, het bomenbeleid en de strijd tegen biomassaverbranding. We hebben ons ingezet voor een goede oplossing voor de woonbootbewoners in de Nieuwe Haven en we blijven kritisch op de woningbouwontwikkeling in Stadsblokken-Meinerswijk, die we niet hebben kunnen tegenhouden. We vinden dat de ontwikkelingen binnen de afspraken moeten blijven en letten daar scherp op. In de Regio Arnhem-Nijmegen hebben we ons ingezet voor meer democratie en speelruimte voor de gemeenteraad. We hebben met succes de invoering van de "ja-ja" sticker bepleit. Hopelijk wordt deze in 2021 eindelijk ingevoerd.

Een mooi succes was het vuurwerkverbod waar we een meerderheid in de raad voor kregen. Het landelijke verbod in verband met de corona-crisis zorgt ervoor dat dat al dit jaar effectief is. Het algehele verbod op carbidschieten in de gemeente is het kersje op de taart!

Binnen de fractie zijn er veranderingen geweest: Mieke Hegge nam afscheid als raadslid en werd opgevolgd door Hans Eliëns. Maarten Witberg is onze nieuwe fractievolger. En twee vrijwilligers zijn onze fractie komen versterken: Floor Hoogenhout en Hans Wildenberg.

De corona-crisis heeft het land in 2020 op zijn kop gezet. Ook in 2021 zal veel van het nieuws over deze zoönose gaan. Mede daarom blijft het zo belangrijk om de visie van de Partij voor de Dieren uit te dragen: alleen als we onze economie en onze landbouw fundamenteel anders inrichten kunnen we met succes het hoofd bieden aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis en zoönose-pandemieën voorkomen.

We gaan daar in de Arnhemse fractie natuurlijk mee door, en natuurlijk maken we ons op voor een gedreven, succesvolle en leuke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. We rekenen op jullie steun daarbij en wensen iedereen mooie feestdagen en een nieuw jaar waarin de groene krachten het gaan winnen. Want idealisme is het nieuwe realisme!

_____________

foto Mario RottonaraGerelateerd nieuws

Geen carbid met oud en nieuw

Die melkbussen kunnen gebruikt worden voor het vervoer van sojamelk: in de gemeenteraad van 16 december, nog nét op tijd voor...

Lees verder

Aanleg watertappunten in de stad komt op gang

Al in 2017 besloot de Gemeenteraad van Arnhem dat er in de stad, op drukbezochte plaatsen, watertappunten moeten komen. Daarm...

Lees verder