Algemene beschou­wingen perspec­tiefnota 2024


Arnhem kleurt steeds groener!

15 juni 2023

De volledige bijdrage van Leo tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024.

-----

De Partij voor de Dieren is blij met de perspectiefnota.

Een jaar geleden heeft de Partij voor de Dieren meegeschreven aan het donkergroene coalitieakkoord en langzaam maar zeker zien we de uitwerking daarvan terug in onze mooie stad. In deze eerste perspectiefnota zien we veel van de ambities uit het akkoord terug.

Samen met bewoners gaat Arnhem aan de slag met radicale vergroening. Er wordt gekeken hoe we de leefgebieden van dieren kunnen verbeteren en verbinden. We gaan nog meer bomen planten en er komen projecten voor natuurinclusieve stadslandbouw. Arnhem zet zich in als koploper op het gebied van klimaatadaptatie en is de stad van innovatieve duurzame energie. Daarmee pakken we de klimaatcrisis aan.

De keuze voor duurzame mobiliteit wordt vertaald in prioriteit voor voetganger, fietser en het OV. Naast energiebesparing kiest Arnhem daarmee voor schonere lucht en een veilige en gezonde leefomgeving. Verder kan er in de uitvoering nog veel worden verbeterd. We verwachten de komende jaren verbeteringen in het afvalbeleid en het groenonderhoud kan zorgvuldiger. Arnhem is aangesloten bij het initiatief ‘maai mei niet’, maar toch kregen we veel meldingen over maaiacties in deze maand. We hebben er vertrouwen in dat het college hier in de toekomst betere afspraken maakt met uitvoerders en terreinbeheerders.

We lezen dat evenementen ‘zo duurzaam mogelijk worden’.

Het college gaf in de meningsvorming aan dat er wordt gewerkt aan een plan van aanpak verduurzaming evenementen en dat komt terug naar de Raad. Onder andere komt er een statiegeldregeling voor drinkbekers bij evenementen en we hopen in het plan van aanpak terug te zien dat op alle evenementenlocaties een duurzame stroomvoorziening komt.

Met één onderdeel uit de perspectiefnota hadden we echt moeite. Hoewel we vergroening en duurzaamheid nastreven, wordt er toch gekozen voor een nieuw kunstgrasveld. We hebben in de meningsvorming begrepen dat er geen meerderheid te vinden is voor het schappen van die keuze. Daarom vragen wij via een gewijzigde motie om beleid op te stellen over de omgang met sportvelden in de toekomst, zodat we in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan. Daarbij geven we nadrukkelijk aan om duurzame en groene keuzes te maken, waar naast de sporter ook de stadsecologie en duurzaamheid belangrijke factoren zijn. We hopen op uw steun.

Verder zullen we moties ter verbetering van onderwijs en onderwijshuisvesting ondersteunen.

Tot slot:

Waar Arnhem probeert de meest duurzame keuzes te maken is het van belang naast burgers, ook het bedrijfsleven, woningcorporaties en diverse andere partners bij onze ambities te betrekken. We kunnen niet zonder hun inzet!

Gerelateerd nieuws

Meer sportvelden met natuurgras in Arnhem!

Goed nieuws: ons voorstel om zoveel mogelijk te stoppen met kunstgras op sportvelden is aangenomen! Kunstgras lijkt groen, ma...

Lees verder

Vuurwerk bij evenementen: gaat Arnhem dit beperken?

In Arnhem hebben we ons hard gemaakt voor een verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk. Het vuurwerk bij evenement is...

Lees verder