Meer sport­velden met natuurgras in Arnhem!


Motie aange­nomen

15 juni 2023

Goed nieuws: ons voorstel om zoveel mogelijk te stoppen met kunstgras op sportvelden is aangenomen!

Kunstgras lijkt groen, maar dat is het zeker niet. Bij slijtage komen microplastics vrij, de productie is niet duurzaam, het draagt bij aan hittestress en heeft geen goede eigenschappen die natuurgras wel heeft zoals het opnemen van CO2 en het afstaan van zuurstof.

Daarom hebben wij gevraagd om sportvelden zoveel mogelijk natuurlijk in te richten. We zijn blij dat onze motie is aangenomen!

Gerelateerd nieuws

Zie je hittestress bij dieren?

Het wordt de komende dagen tropisch warm. Deze hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de veehouderij. De d...

Lees verder

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2024

De volledige bijdrage van Leo tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024.-----De Partij voor de Dieren is blij met de...

Lees verder