Arnhem gaat door met huidig kapbeleid


20 maart 2015

Wij willen dat het huidige kapbeleid in Arnhem wordt herzien. Bomen mogen in Arnhem zonder vergunning gekapt worden tenzij ze waardevol zijn, maar dit gaat wel eens fout. Daarom hebben we kritische vragen gesteld en is het kapbeleid op 9 maart in de raad behandeld. De wethouder heeft aangegeven dat de informatievoorziening over de waardevolle bomen verbeterd wordt om misstanden te voorkomen. Ze is echter niet van plan het huidige kapbeleid te herzien.

In Arnhem mogen bomen zonder kapvergunning gekapt worden, tenzij het waardevolle bomen zijn. Echter door misstanden zijn waardevolle bomen onterecht gekapt. Wij hebben kritische vragen gesteld over het kapbeleid. Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen en een agendaverzoek van GroenLinks is het kapbeleid op 9 maart in de raad besproken. Op 20 maart hebben we schriftelijk antwoord op onze vragen ontvangen.

In het Spijkerkwartier is een waardevolle boom onterecht gekapt. We hebben gevraagd hoe dit mis kon gaan. De wethouder Ine van Burgsteden heeft hierop geantwoord dat op internet de kaarten met waardevolle bomen niet goed vindbaar zijn. Daardoor wist men niet dat dit een waardevolle boom was en is deze gekapt. De wethouder heeft gezegd dat op dit moment de informatievoorziening op internet verbeterd wordt. Ook wordt er tijdelijk extra gecontroleerd.

We hebben ook gevraagd wanneer het kapbeleid geëvalueerd zal worden. De wethouder heeft aangegeven dat dit eind 2015 plaatsvindt. Aankomende maand komt er een tussenevaluatie met een actualisatie van waardevolle bomen in bepaalde wijken. Dat terwijl een goede evaluatie van het kapbeleid belangrijk is voor het groenplan wat binnenkort opgesteld wordt.

Het huidige kapbeleid wordt dus op dezelfde manier doorgezet. We zijn zeer teleurgesteld in de antwoorden van de wethouder Ine van Burgsteden. De informatievoorziening omtrent waardevolle bomen wordt verbeterd maar het huidige beleid wordt voortgezet. Er wordt niet kritisch gekeken naar het kapbeleid.

Gerelateerd nieuws

Ganzenjachtoverlast stoppen door inzet diervriendelijke alternatieven

In Rijkerswoerde Plassen wordt gejaagd op ganzen. Bewoners ondervinden last van de jacht dus wordt er naar oplossingen gezoch...

Lees verder

Vleermuizen en broedende duif beschermd bij bomenkap Schelmseweg

Op Schelmseweg worden twintig bomen gekapt. Dit terwijl het kapseizoen voorbij is en men tijdens een inspectie vleermuizen en...

Lees verder