Vleer­muizen en broedende duif beschermd bij bomenkap Schelm­seweg


11 mei 2015

Op Schelmseweg worden twintig bomen gekapt. Dit terwijl het kapseizoen voorbij is en men tijdens een inspectie vleermuizen en een broedende duif zijn tegengekomen. Raadslid Leo de Groot heeft mondelinge vragen opgesteld om opheldering te verkrijgen. Omdat deze vragen niet tijdig aan bod kwamen is direct met de betreffende ambtenaar gesproken. De bomen moeten omgehakt worden om te voorkomen dat ze omwaaien. Er wordt rekening gehouden met de vleermuizen en broedende duif tijdens de kap.

Eind april werd in de Gelderlander gepubliceerd dat er twintig bomen aan de Schelmseweg gekapt gaan worden. Dit is uitzonderlijk omdat bomen normaal in de winterperiode gekapt worden. Momenteel is het broedseizoen en dan is het niet wenselijk bomen te kappen. De bomen zijn onderzocht door een ecoloog en er blijken vleermuizen en een broedende duif te zitten. Volgens Flora- en Fauna wetgeving moeten locaties met vleermuizen en broedende vogels met rust gelaten worden.

Als reactie hierop heeft Leo de Groot, raadslid PvdD Arnhem gesproken met de betreffende ambtenaar. De ambtenaar heeft aangegeven dat de bomen buiten het kapseizoen omgehakt worden omdat de bomen dreigen om te vallen. Door uitloop van de kapwerkzaamheden kon dit niet eerder gedaan worden. Deze zogenoemde 'noodkap' is een uitzonderingssituatie. Ze weten dat er in twee bomen vleermuizen en een broedende duif zit en er wordt gewacht met de kap van deze specifieke bomen tot de dieren vertrokken zijn.

Leo de Groot "Wij zijn tevreden dat de gemeente Arnhem zich houdt aan de Flora- en Faunawetgeving en maatregelen neemt om de vleermuizen en broedende duif te ontzien. We hopen dat de bomenkap tijdens het broedseizoen een uitzondering is die niet meer zal voorkomen."

Gerelateerd nieuws

Arnhem gaat door met huidig kapbeleid

Wij willen dat het huidige kapbeleid in Arnhem wordt herzien. Bomen mogen in Arnhem zonder vergunning gekapt worden tenzij ze...

Lees verder

Dierenwelzijn in het Arnhemse evenementenbeleid

Gisteren is de Arnhemse evenementenvisie in de gemeenteraad besproken. Onze motie om dierwelzijn tijdens evenementen te garan...

Lees verder