Bijeen­komst over overlast ganzen­jacht in Rijkers­woerd


12 september 2014

In september was er een bijeenkomst over de overlast veroorzaakt door ganzenjacht. De Partij voor de Dieren was hierbij om alternatieven te tonen en bespreken zoals verjaagsystemen met laser. De bijeenkomst was een succes.

In het voorjaar van 2014 werden we benaderd door Judith Schippers, een bezorgde bewoonster uit Rijkerswoerd. De bewoners van Rijkerswoerd ondervonden veel hinder van ganzenjacht in de vroege ochtend en dichtbij woningen en waren op zoek naar een oplossing. Ons advies was om de terreinbeheerder en andere instanties te benaderen en in overleg te gaan.

Op 12 september was het eerste overleg, waar behalve terreinbeheerders en 35 bewoners ook iemand van de gemeente, van de provincie, en Leo de Groot namens de Partij voor de Dieren aanwezig was. Leo heeft de laatste jaren veel te maken gehad met ganzenjacht en is ook geweest bij bijeenkomsten en presentaties waarin alternatieven werden besproken en getoond.

Het doel was om bij de bijeenkomst alternatieven zoals verjaagsystemen met laser te tonen, om tot een diervriendelijke oplossing van het ganzenprobleem te komen. Leo bracht in dat bewoners tijdens een wandeling of het uitlaten van de hond, zelf op diervriendelijke wijze de ganzen van het terrein kunnen weren, door met verjaagsystemen met laser op pad te gaan. Dit plan werd door de bewoners met enthousiasme ontvangen. In een stad waarvan het coalitieakkoord heet 'met de stad', moet ruimte zijn voor dergelijke initiatieven waar iedereen beter van wordt.

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt aandacht voor dierenmishandeling

In juni is de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de Arnhemse raad behandeld. Tijdens de raadsvergade...

Lees verder

PvdD vraagt aandacht voor plezierjacht op dierendag

Tijdens dierendag op zaterdag 4 oktober ging de Arnhemse Partij voor de Dieren Werkgroep en de Gemeentefractie op pad om aand...

Lees verder