PvdD vraagt aandacht voor dieren­mis­han­deling


30 juni 2014

In juni is de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de Arnhemse raad behandeld. Tijdens de raadsvergaderingen hebben we aandacht gevraagd voor dierenmishandeling.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat geweld jegens dieren vaak een voorbode is van geweld richting mensen. Als er meer aandacht is voor dierenmishandeling en dit tijdig wordt aangepakt kan een deel van het huiselijk geweld voorkomen worden. Daarom hebben wij hiervoor aandacht gevraagd.

Mieke Hegge, fractievolger van PvdD, heeft wethouder Henk Kok rapporten aangeboden over de correlatie tussen dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Eén van de rapporten was 'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland', van Wendy Garnier en dr. Marie-José Enders-Slegers.

Gerelateerd nieuws

Motie hengelsport tegengehouden

Tijdens de sportnota diende de VVD een motie in om de hengelsport meer vislocaties te geven in Arnhem. Dankzij onze inbreng i...

Lees verder

Bijeenkomst over overlast ganzenjacht in Rijkerswoerd

In september was er een bijeenkomst over de overlast veroorzaakt door ganzenjacht. De Partij voor de Dieren was hierbij om al...

Lees verder