Bomenkap Leidenweg druist in tegen mora­torium op kappen


Arnhem gaat vast aan de slag zonder besluit van de Gemeen­teraad

16 december 2019

Plompverloren is op 3 december 2019 de zaag gezet in het groene gebiedje tussen de Leidenweg en de Matsersingel. De bomen die daar stonden moesten wijken voor een zorgcentrum. Volgens een plan althans, dat de raad nog niet eens gezien heeft, laat staan goedgekeurd. En terwijl er sinds april 2019 een stop op bomenkap geldt totdat er nieuw bomenbeleid is vastgesteld. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan de wethouder.

Het gebiedje aan de Leidenweg is volgens het bestemmingsplan bedoeld voor bedrijven. Woningbouw is er niet toegestaan, daarom moet de gemeenteraad eerst een besluit nemen of het bouwen van zorgwoningen wel mag op die plek. De bomen zijn op 3 december gekapt, op dezelfde dag nog dat de gemeente een vergunning afgaf om werkzaamheden uit te voeren.

Daarbij komt dat er op 17 april door de raad een motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen tegen bomenkap. Door deze motie mogen er geen bomen worden omgezaagd zolang er geen nieuw bomenbeleid is vastgesteld.

De juiste volgorde is geheel zoek!

Daarom heeft de Partij voor de Dieren opheldering gevraagd aan de wethouder.

  • We willen bijvoorbeeld weten of de wethouder op de hoogte was van de geplande werkzaamheden;
  • En hoe het kan dat er op dezelfde dag dat een vergunning wordt afgegeven, gestart wordt met het werk;
  • Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor het aanleggen van een toegangsweg. Wettelijk geldt een bezwaarperiode waarin belanghebbenden naar de rechter kunnen stappen. Waarom is deze niet afgewacht?
  • Is er wel op gelet dat overwinterende dieren niet zijn verstoord, bijvoorbeeld egels en padden?
  • Waarom is met het werk begonnen terwijl er nog geen besluit is genomen door de gemeenteraad over het bouwen van de zorgwoningen?


De vragen zijn hier te lezen. Het college van B&W moet binnen enkele weken antwoorden geven.

De treurige aanblik van het groene gebiedje nu

Gerelateerd nieuws

Ja-ja sticker op de brievenbus

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 november zegde wethouder Bouwkamp aan PvdD-fractievoorzitter Leo de G...

Lees verder

Bomenplan Arnhem vastgesteld

De gemeente Arnhem heeft het nieuwe bomenplan vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 19 februari. Door dit plan zouden b...

Lees verder