Bomenplan Arnhem vast­ge­steld


Winst en verlies

20 februari 2020

De gemeente Arnhem heeft het nieuwe bomenplan vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 19 februari. Door dit plan zouden bomen in Arnhem veel beter beschermd kunnen worden. Helaas is door een amendement van VVD, D66, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij een heleboel van die bescherming weggevallen. Eigenaren van percelen van minder dan 1000 m2 vallen niet onder de nieuwe beleidsregels voor bomenkap.

Ook zijn we niet tevreden dat het moratorium op bomenkap al is vervallen met het vaststellen van dit bomenplan. Het is immers een visiedocument. Weliswaar een stap in de goede richting, maar het moet nog op veel punten worden uitgewerkt voordat er duidelijkheid is over de beschermde status van veel bomen en voordat voor iedereen duidelijk is wat de situatie is. Een motie van ons om het moratorium voorlopig te handhaven heeft het niet gehaald.

Wel zijn twee van onze amendementen aangenomen die het bomenplan sterker maken. Zo komt er meer nadruk op de ecologie van het bomenbeleid en moet de gemeente de komende 3 jaar zorgen voor minstens 2% toename van het boomoppervlak in heel Arnhem. In wijken waar het aantal bomen voorheen is afgenomen, moet dat 5% zijn.

Een winstpunt dat we al eerder, op 12 februari binnen haalden: de gemeente Arnhem heeft grond in bezit die verpacht wordt aan boeren. Dankzij een aangekondigde motie heeft de wethouder aan Leo de Groot toegezegd om de mogelijkheden te gaan verkennen voor het gebruiken van verpachte landbouwgrond van de gemeente voor aanplant van nieuw bos. Met elk pachtcontract dat vrijvalt kan de gemeente dan, stap voor stap, zorgen voor meer bomen in Arnhem.


Gerelateerd nieuws

Bomenkap Leidenweg druist in tegen moratorium op kappen

Plompverloren is op 3 december 2019 de zaag gezet in het groene gebiedje tussen de Leidenweg en de Matsersingel. De bomen die...

Lees verder

Vervuilde grond in Stadsblokken

De Partij voor de Dieren in Arnhem heeft samen met de fracties van GroenLinks en de PvdA vragen gesteld aan B&W naar aanleidi...

Lees verder