Expe­riment met sociale bijstand in Arnhem


26 april 2016

Als het aan de gemeenteraad ligt, komt er een proef met sociale bijstand. De Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend. Dit is op 25 april door de Arnhemse raad aangenomen.

Het experiment sociale bijstand houdt in dat Arnhemmers in de bijstand meer vrijheden krijgen. Driehonderd Arnhemmers in de bijstand kunnen tijdens het experiment bijverdienen zonder rompslomp of gekort te worden op hun uitkering. Het uitgangspunt is vertrouwen en meer mogelijkheden bieden. Er zal wel een maximum worden aangehouden voor het bij te verdienen loon. Gemiddeld mag iemand binnen een fiscaal jaar niet boven het minimumloon uitkomen.

Het experiment is iets heel anders dan het basisinkomen, maar er zijn wel overeenkomsten. Het zou mooi zijn als we op termijn een basisinkomen kunnen invoeren. Dan krijgt iedereen een gegarandeerd inkomen, waarnaast een hele nieuwe structuur van betaald werk zal ontstaan. Op 20 april is hierover gediscussieerd tijdens het debat basisinkomen in de Coehoorn. PvdD Raadslid Leo de Groot was hierbij aanwezig en pleitte voor het onvoorwaardelijk basisinkomen.

De Partij voor de Dieren is tevreden dat gemeente Arnhem heeft besloten tot een experiment met sociale bijstand. Het is een goed begin. Het experiment zal drie jaar duren en door HAN uitgewerkt en onderzocht worden. We hopen dat het experiment bruikbare informatie op zal leveren om verder mee te gaan, zodat we een toekomstgericht, sociaal en werkbaar arbeidssysteem kunnen opbouwen.

PvdD Raadslid Leo de Groot: "Het is belangrijk om te onderzoeken hoe mensen meer ruimte kunnen krijgen om te doen wat zij belangrijk vinden. Met minder verplichtingen en zonder verantwoordingsplicht hebben mensen meer tijd over voor vrijwilligerswerk, mantelzorg of om parttime te werken."