Mini­mum­in­komen naar 14 Euro


College moet bij rijk aandringen op verhoging mini­mumloon

8 juli 2020

De Gemeenteraad van Arnhem vindt dat het minimumloon verhoogd moet worden naar 14 euro per uur. Per motie, ingediend door Partij voor de Dieren, SP, PvdA en GroenLinks droeg zij het College op dat standpunt over te brengen aan de regering.

De Europese norm voor het minimuminkomen van iemand van 21 jaar of ouder bedraagt 60% van het "mediane" inkomen. Dit is het inkomen waarvoor geldt dat de ene helft van de werkenden minder, en de andere helft, meer verdient. In Nederland is ondanks de economische groei van de afgelopen decennia het minimuminkomen niet mee omhoog gegaan. Het minumuminkomen bedraagt nu ongeveer 40% van dat mediane inkomen. Dat is niet voldoende om mensen te behoeden voor armoede.

De gemeente heeft een sociale zorgplicht voor alle Arnhemmers en speelt een belangrijke rol bij armoedebestrijding. Een rechtvaardig minimumloon is daarbij een eerste voorwaarde.

De motie waarin het College wordt opgedragen dit standpunt over te brengen is op 8 juli aangenomen in de Gemeenteraad. De motie is hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Geen spoedwet corona zonder fatsoenlijke democratische controle

Een motie van de Partij voor de Dieren tegen de Spoedwet Coronamaatregelen is vanavond aangenomen. Door de motie spreekt de g...

Lees verder

Bedankt Mieke!

Mieke Hegge heeft op 8 juli 2020 afscheid genomen als raadslid voor de Partij voor de Dieren in Arnhem. Vanwege gezondheidspr...

Lees verder