Geslaagde proef met dieren­arts­kosten voor de minima


17 juli 2019
Op initiatief van Leo de Groot (fractievoorzitter PvdD) in samenwerking met Luuk van Geffen (voormalig SP-raadslid) en Marco Dierckx (Dierenvoedselbank Arnhem) werd dit jaar een succesvol experiment gestart: Arnhemse minima kregen een tegemoetkoming in de kosten als ze met hun huisdier een dierenarts opzochten. Voorheen werd zo’n bezoek vaak geschuwd, gezien de kosten voor consult en eventuele behandelingen. Met uiteraard nare gevolgen voor zowel dier als mens.

De financiële hulp werd verstrekt door zowel de behandelende artsen als de gemeente die ieder een derde van de kosten betaalden; alleen het laatste derde kwam op rekening van de eigenaar van het huisdier. De gemeente stelde in totaal 10.000 Euro ter beschikking. Daarvan konden per gezin maximaal 450 Euro besteed worden. Wat in de praktijk overigens lang niet altijd nodig bleek. De regeling was bedoeld voor de behandeling van honden en katten, en dan met name voor preventieve ingrepen: vaccinaties, gebitsverzorging en sterilisatie. Dat laatste is vooral voor buitenkatten van belang die anders veel meer nageslacht presenteren dan door hun eigenaren wordt verwelkomd.

Dit proefproject bleek zeer geslaagd. Veel minima hebben van de regeling gebruikgemaakt en zodoende kon veel dierenleed worden verholpen of voorkomen. Een vervolg van dit project is daarom wenselijk. Het is alleen de vraag of dezelfde korting voor de baasjes ook in toekomst kan worden gegeven. Sommige dierenartsen denken dat deze regeling voor hen op langere termijn financieel niet houdbaar is. De gemeente toont zich welwillend om de pilot een vervolg te geven: de wethouder heeft nu alvast toegezegd opnieuw in gesprek te gaan met dierenartsen en te proberen om er een gemeentelijk budget voor te reserveren.

Volgens Leo de Groot zou een gemeentelijke bijdrage van hooguit 60.000 Euro voldoende zijn. Hij zal zijn verzoek om een budget bij de gemeente indienen zodra aankomend najaar de perspectiefnota op tafel komt.

In sommige andere gemeenten zijn al vergelijkbare regelingen in werking, zoals de ADAM regeling (Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima) waardoor hond, kat en konijn zelfs gratis kunnen worden gesteriliseerd / gecastreerd en gechipt.Gerelateerd nieuws

Groene tuinen voor nieuwe huurders

Veel huurhuizen in Arnhem hebben volledig of grotendeels betegelde tuinen. Dit verschijnsel werkt mee aan een slechte water...

Lees verder

Op Reces Met | Interview met Leo de Groot

Als je niet hoeft, wordt de wil om bij te dragen vanzelf groter, stelt fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de D...

Lees verder