Groene tuinen voor nieuwe huurders


17 juli 2019
Veel huurhuizen in Arnhem hebben volledig of grotendeels betegelde tuinen. Dit verschijnsel werkt mee aan een slechte waterberging en aan hittestress – problemen die in een opwarmend klimaat toch al steeds groter worden. Onbetegelde en vooral groene tuinen dragen niet alleen bij tot vermindering van deze problemen maar onder meer ook tot verbetering van de luchtkwaliteit en reductie van het CO2-gehalte.

Woningbouwverenigingen zouden een belangrijke rol kunnen spelen om de verstening tegen te gaan. Tot nu toe is het helaas nog vaak gebruikelijk dat aan het einde van een huurovereenkomst de tuin kaal opgeleverd moet worden; bestaande begroeiing, struiken of zelfs bomen moeten volgens contract worden verwijderd.

Voor sommige nieuwe huurders kost het dan weer vaak teveel geld en energie om zo’n tuin volledig nieuw in te richten.

De PvdD heeft nu een motie ingediend om tuinen te vergroenen om met woningbouwverenigingen afspraken te maken dat bij oplevering van tuinen groter dan 12 m2 minimaal de helft onverhard blijft. Nieuwe bewoners komen dan nooit in een huis met volledig betegelde tuin terecht (die in het verleden vaak gemakshalve volledig betegeld bleef). Mochten ze dat tuinoppervlak alsnog zelf gaan opvullen met tegels, dan moeten ze die bij vertrek uit de woning wel weer verwijderen.

Verder vragen we het college om met woningbouwverenigingen af te spreken zorgvuldiger om te gaan met bestaande beplanting en deze gewoon te laten staan.

Deze motie werd aangenomen.Gerelateerd nieuws

Huisvesting Dierenasiel Arnhem en Omstreken

De huisvesting van Dierenasiel Arnhem en omstreken is al lange tijd sterk verouderd en voldoet niet meer aan hedendaagse eis...

Lees verder

Geslaagde proef met dierenartskosten voor de minima

Op initiatief van Leo de Groot (fractievoorzitter PvdD) in samenwerking met Luuk van Geffen (voormalig SP-raadslid) en Marco...

Lees verder