Ja-ja sticker komt in 2023


Alleen nog recla­me­folders voor lief­hebbers

22 december 2022

In 2016 hebben wij aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. Sindsdien is meerdere malen gevraagd naar de voortgang. Het laatste antwoord was dat waarschijnlijk de invoering moest wachten tot juli 2022. Inmiddels naderen we het jaar 2023.

Daarom hebben we samen met CU en GL vragen ingediend over hoe het staat met de voortgang. De wethouder heeft nu gezegd dat vanaf 1 juli 2023 de stickers beschikbaar komen.

Het idee achter de sticker is dat alleen inwoners die dat per se willen straks nog reclamefolders in hun brievenbus vinden. Daar moeten zij dan een JA/JA-sticker voor hebben.

Het bestaande systeem werkt precies omgekeerd: Arnhemmers moeten het nu juist aangeven als zij géén ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen willen.

De JA/JA-sticker zou een boel oud papier kunnen schelen, omdat die er naar verwachting voor zorgt dat minder stapels met reclamebladen worden verspreid.

Gerelateerd nieuws

Allerlaatste keer vuurwerk afsteken in Arnhem, verbod vanaf 2023

Het is definitief: deze jaarwisseling is de laatste in Arnhem met vuurwerk! Een transitie naar een duurzamer, schoner en dier...

Lees verder

Initiatiefvoorstel ‘Vergoeding bij wijzigen geslachtsregistratie’

Samen met D66 en GroenLinks hebben wij een initiatiefvoorstel aan de raad gepresenteerd. Daarmee zouden de kosten voor trans,...

Lees verder