Partij voor de Dieren presen­teert kandi­da­ten­lijst voor gemeen­te­raads­ver­kie­zingen Arnhem


Leo de Groot als Lijst­trekker

22 november 2021

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Op 21 november hebben de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vastgesteld. Ook het concept verkiezingsprogramma is aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

De kandidaten

De nummer 1 op de lijst voor Arnhem is Leo de Groot. Hij is vanaf 2003 actief voor de Partij voor de Dieren in verschillende functies. De laatste twee raadsperiodes was hij fractievoorzitter in Arnhem. Hij vindt Arnhem bij uitstek een stad waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen. Er is veel werk te verzetten om Arnhem dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo staat het unieke groene karakter van de stad nog altijd onder druk door oprukkende woningbouw en de is de luchtkwaliteit langs de vele verkeersaders zeer slecht.

De nummer 2 op de lijst is Floor Hogenhout. Zij studeert algemene natuurwetenschappen en is momenteel actief als fractievolger met onder andere de energietransitie in haar portefeuille. De nummer 3 is Hans Eliëns. Hij is in 2017 gestart als fractievolger en verving in juli 2020 Mieke Hegge als raadslid toen zij om gezondheidsredenen moest stoppen. Hans heeft een achtergrond in de culturele sector.

Dieren, natuur en milieu

In Arnhem kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.
De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Arnhem. Zo wil de partij dat er in Arnhem niet meer gebouwd wordt in het groen. Het welzijn van mens en dier, en niet de economische belangen, moet voorop staan bij nieuwe ontwikkelingen.

De kandidatenlijst

Bij de twaalf kandidaten zitten zowel ervaren raadsleden als nieuw talent. Daarmee gaat Partij voor de Dieren Arnhem met vertrouwen de verkiezingen tegemoet. De gehele ontwerpkandidatenlijst voor de gemeente Arnhem ziet er als volgt uit:

1. Leo de Groot

2. Floor Julia Hogenhout

3. Hans Eliëns

4. Maarten Witberg

5. Houng-Lung Erik Lu

6. Trudy Draaijer-Suijkerbuijk

7. Radjan Hanoeman

8. Joost Blasweiler

9. Emily Janssen-van Halteren

10. Gert van Veldhuizen

11. Anna Schoen

12. Mieke Hegge

Gerelateerd nieuws

Woonwagens, whemedreef, werken in Arnhem

Arnhem gaat dankzij ons amendement zorgen dat dunnen en kappen van bomen in de gemeentelijke portemonnee gevoeld wordt. We ...

Lees verder

Metropoolregio, Gele Rijdersplein, bomen en omgevingsvisie

Afgelopen woensdag stonden veel verschillende onderwerpen op het programma. Waaronder de groene metropoolregio, Gele Rijdersp...

Lees verder